Stretnutia obyvateľov s vedením mesta a poslancami MsZ18. 3. 2013 07:39

V prvom  polroku sú naplánované stretnutia obyvateľov s vedením mesta a poslancami MsZ.  

Stretnutia obyvateľov s vedením mesta a poslancami MsZ za účasti zástupcov spoločností UNIPA, spol. s r.o., TEZAS, s.r.o.,  SAD Prievidza, a.s., sú naplánované aj v prvom polroku 2013.V jednotlivých volebných obvodoch sa stretnutia budú konať takto:  

Volebný obvod č.

Časť volebného obvodu

Miesto stretnutia

Dátum stretnutia

Hodina stretnutia

5

Prímestská časť Veľká Lehôtka

Kultúrny dom Veľká Lehôtka

18. 3. 2013  pondelok

17.00 h

6

Prímestská časť Malá Lehôtka

Kultúrny dom Malá Lehôtka

19. 3. 2013 utorok

16.30 h

7

Prímestská časť Hradec

Kultúrny dom Hradec

19. 3. 2013 utorok

18.30 h

1

Staré mesto, Dlhá ulica, Piesky

ZŠ na Rastislavovej ulici

15. 4. 2013 pondelok

17.00 h

1

Sídlisko Žabník, Necpaly, Kopaničky

Kultúrny dom Necpaly

22. 4. 2013 pondelok

17.00 h

2

Sídlisko Píly, Staré Mesto

Hotel Magura reštaurácia III.

06. 5. 2013 pondelok

17.00 h

3

Sídlisko Nové Mesto, Zapotôčky

Základná škola na Ulici Pavla Dobšinského

13. 5. 2013 pondelok

18.00 h

4

Sídlisko Sever – Kopanice

Základná škola na Ulici energetikov

20. 5. 2013 pondelok

18.00 h

 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri