Stretnutia obyvateľov s vedením mesta a poslancami MsZLorem ipsum dolor sit amet 6. 5. 2013 09:41

Stretnutia obyvateľov s vedením mesta a poslancami MsZ pokračujú podľa publikovaného harmonogramu. Dnes, 6. mája 2013, sa o 17.00 koná stretnutie vo volebnom obvode č. 2 (Sídlisko Píly, Staré mesto), ktoré bude v hoteli Magura, reštaurácii III.

Upozorňujeme obyvateľov, že dnešné stretnutie v hoteli Magura nie je v koniarni ako bývalo zvyčajne, ale v reštaurácii III, do ktorej sa vstupuje cez hlavný vchod.

Nasledujúci pondelok 13. mája 2013 o 18.00 bude stretnutie s obyvateľmi volebného obvodu č. 3 (Sídlisko Nové Mesto, Zapotôčky) v Základnej škole na Ulici Pavla Dobšinského. V pondelok 20. mája 2013 o 18.00 je naplánované stretnutie s obyvateľmi volebného obvodu č. 4 (Sídlisko Sever - Kopanice) v Základnej škole na Ulici energetikov.

Okrem vedenia mesta a poslancov MsZ sa stretnutí zúčastňujú aj zástupcovia spoločností UNIPA, spol s.r.o., TEZAS s.r.o. a SAD Prievidza, a.s., ktorí sú pripravení priamo reagovať na podnety zúčastnených obyvateľov.

Široká verejnosť je na týchto verejných zhromaždeniach srdečne vítaná.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri