Stretnutia obyvateľov s vedením mesta a poslancami MsZLorem ipsum dolor sit amet 6. 5. 2013 09:41

Stretnutia obyvateľov s vedením mesta a poslancami MsZ pokračujú podľa publikovaného harmonogramu. Dnes, 6. mája 2013, sa o 17.00 koná stretnutie vo volebnom obvode č. 2 (Sídlisko Píly, Staré mesto), ktoré bude v hoteli Magura, reštaurácii III.

Upozorňujeme obyvateľov, že dnešné stretnutie v hoteli Magura nie je v koniarni ako bývalo zvyčajne, ale v reštaurácii III, do ktorej sa vstupuje cez hlavný vchod.

Nasledujúci pondelok 13. mája 2013 o 18.00 bude stretnutie s obyvateľmi volebného obvodu č. 3 (Sídlisko Nové Mesto, Zapotôčky) v Základnej škole na Ulici Pavla Dobšinského. V pondelok 20. mája 2013 o 18.00 je naplánované stretnutie s obyvateľmi volebného obvodu č. 4 (Sídlisko Sever - Kopanice) v Základnej škole na Ulici energetikov.

Okrem vedenia mesta a poslancov MsZ sa stretnutí zúčastňujú aj zástupcovia spoločností UNIPA, spol s.r.o., TEZAS s.r.o. a SAD Prievidza, a.s., ktorí sú pripravení priamo reagovať na podnety zúčastnených obyvateľov.

Široká verejnosť je na týchto verejných zhromaždeniach srdečne vítaná.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri