Stredoslovenská energetika upozorňuje28. 2. 2019 08:31

Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), upozorňuje na podomových predajcov, ktorí môžu používať neférové praktiky.

Niektorí podomoví predajcovia sa vydávajú za zástupcov SSE, tvrdia, že sú z energetiky, že treba podpísať novú zmluvu na dodávku elektriny, prípadne plynu, že po podpise zmluvy sa nič nezmení, len  faktúry budú chodiť z iného mesta. Taktiež môžu tvrdiť, že SSE nie je slovenská spoločnosť, že sa zlučuje s inou spoločnosťou, alebo dokonca, že zaniká. Takýmto tvrdeniam neverte, sú nepravdivé.


Aby ste si boli istí, že sa nestanete obeťou podvodu:

- Pýtajte  si  identifikačný  preukaz  predajcu, na  ktorom  je  jasne uvedené, pre ktorú spoločnosť pracuje.
- Neuspokojte sa len s prísľubom všeobecnej  percentuálnej  zľavy.
- Nechajte si ju na mieste písomne vypočítať podľa účelu, na ktorý elektrinu  využívate. Vyžiadajte si od predajcu zmluvu, cenník a všeobecné obchodné podmienky.
- Nechajte si čas na ich dôkladné preštudovanie. Nedovoľte predajcovi vypisovať súčasti zmluvy za vás.
- Môže totiž rozhodnúť o zmluvných podmienkach,  ktoré budú pre vás znamenať dodatočné finančné náklady. Poraďte sa so svojím okolím – rodina, priatelia, zákaznícka linka vášho súčasného dodávateľa energií.
- Nechajte si čas na rozmyslenie.
- Nepodpisujte nič okamžite.


Pozor by si mali dávať najmä starší ľudia, ktorí sa veľmi často stávajú obeťami takýchto dílerov.

Čo robiť, ak ste zmluvu s podomovým predajcom podpísali?
Od zmluvy uzavretej pri podomovom predaji máte právo odstúpiť v lehote 14 pracovných dní odo dňa jej podpisu, a to bez uvedenia dôvodu. Výpoveď zmluvy musíte odoslať poštou  (najlepšie doporučene) najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej lehoty.
Ak máte ďalšie otázky, môžete nás osloviť prostredníctvom nasledujúcich kontaktov. Zákaznícka linka SSE pre domácnosti: 0850 111 468
Radi vám poradíme a poskytneme ďalšie informácie.

www.sse.sk


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri