Stredoslovenská energetika podporila Prievidzu



Lorem ipsum dolor sit amet 11. 2. 2011 18:13
Symbolický šek na 30 000 eur si 10. februára na tlačovej konferencii Pomoc Stredoslovenskej energetiky, a.s., mestám a obciam postihnutých povodňami odniesla spolu s primátormi miest Martin a Handlová aj primátorka Prievidze.

Stredoslovenská energetika, a.s., pomohla obciam a mestám postihnutých povodňami finančným darom vo výške 150 000 eur.
Z rúk generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Stredoslovenskej energetiky, a.s., Pierra Chazeraina si prevzala symbolický šek na 30 000 eur určených pre mesto Prievidza primátorka Katarína Macháčková.

„Veľmi si cením rozhodnutie Stredoslovenskej energetiky, a.s., pomôcť povodňou postihnutým mestám formou finančného daru. Darované financie budú použité predovšetkým na spolufinancovanie lávky pre peších, ktorá spája centrum mesta so Strednou odbornou školou obchodu a služieb na Kalinčiakovej ulici, pričom lávku denne využíva približne 4500 ľudí. Stavbu odhadujeme na 70 tisíc eur a preto je pre nás peňažný dar veľkou pomocou,“ povedala primátorka Prievidze.

Zároveň poďakovala za pomoc SSE, a.s., aj pri rýchlom odstránení lokálnych výpadkov energie na území mesta počas povodní a realizáciu elektrickej prípojky v chate Mraznica vo Veľkej Lehôtke.
V meste Prievidza dosiahli škody celkovú výšku 5 257359,10 eur a bolo postihnutých temer 1200 domácností.

Okrem Prievidze si odniesli dar 30 000 eur aj mestá Handlová a Martin a s 10 000 eurami pomohla Stredoslovenská energetika, a.s., obciam Dolný Kalník, Dražkovce, Chrenovec – Brusno, Jalovec, Veľká Čausa a Ráztočno.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri