Stavebné úpravy na Pomníku padlých v SNP na Námestí slobody24. 9. 2013 15:19

Pomník padlých v SNP, ktorý je situovaný v centre mesta, prešiel stavebnými úpravami na odvedenie vody z pódiovej časti pomníka.

Pred vykonanými stavebnými úpravami nebol na pomníku vytvorený odvodňovací systém a voda sa hromadila v mieste múrika, čím degradovala omietku pamätníka. Neexistenciou odvodňovacieho systému postupne vlhol celý pamätník, ktorý bol v minulosti vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Obsahom vykonaných prác bolo vybudovanie líniového žľabu, ktorý dažďovú vodu z pódia odvádza do dažďovej kanalizácie, nachádzajúcej sa za múrikom. Plocha pódia je vyspádovaná smerom k odvodovému múriku  medzi dvomi nástupnými schodiskami vedúcimi na pódium.

Poškodená omietka múrika a čelá schodiskových stupňov boli opravené sanačnou omietkou. Na záver bol múrik doplnený prírodným kameňom. Cena prác bola  v sume 2 987,42 € s DPH.  Všetky práce boli vykonávané pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Trenčín, pracovisko Prievidza.

Počas   prác   bola opravená čelná strana pomníka.   Išlo o veľmi citlivú opravu, ktorú vykonával reštaurátor, akademický sochár Dušan Hagara. Ten  v roku 2 000 pomník reštauroval ako celok.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri