Stavebné práce na cintoríne v Necpaloch ukončené10. 12. 2015 14:20


Na cintoríne v Necpaloch pribudol prístrešok pre menšie pietne akty. Práce boli sfinalizované v týchto dňoch.

Cintorín s prístreškom a novým schodiskom
V súvislosti s opätovným pochovávaním bol na cintoríne v časti Necpaly vybudovaný vstupný prístrešok, ktorý bude slúžiť na menšie pietne akty. „Okrem toho sme vybudovali spevnené plochy pri vstupe do cintorína, schodisko so zábradlím smerom k hrobom. Myslíme si, že práve takto sme zabezpečili dôstojnosť daného pietneho miesta,“ opísala primátorka mesta Katarína Macháčková.

Informácie o cintoríne
Cintorín mal takmer 40 rokov umorenú činnosť, pričom tam bolo zaznamenané pochovávanie napr. aj v roku 1982, ale nebola k nemu vedená osobitná evidencia. Cintorín slúži zatiaľ ako pietne miesto. Na základe žiadosti správcu pohrebiska bolo vydané v roku 2014 povolenie na ďalšie pochovávanie. Prevádzkovateľ pohrebiska nepredpokladá rozšírenie existujúceho cintorína. Vlastníkom pozemku, na ktorom sa pohrebisko nachádza,  je mesto Prievidza.


Info servis

banner_contact_us_228

banner_police_189


Občianska anketa

Anketa

Ako by sa mala volať nová fontána na Námestí slobody?

  •  37%
  •  45%
  •  16%
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek

371 účastníkov
Archív ankiet

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri