Stavebné práce na cintoríne v Necpaloch ukončené10. 12. 2015 14:20


Na cintoríne v Necpaloch pribudol prístrešok pre menšie pietne akty. Práce boli sfinalizované v týchto dňoch.

Cintorín s prístreškom a novým schodiskom
V súvislosti s opätovným pochovávaním bol na cintoríne v časti Necpaly vybudovaný vstupný prístrešok, ktorý bude slúžiť na menšie pietne akty. „Okrem toho sme vybudovali spevnené plochy pri vstupe do cintorína, schodisko so zábradlím smerom k hrobom. Myslíme si, že práve takto sme zabezpečili dôstojnosť daného pietneho miesta,“ opísala primátorka mesta Katarína Macháčková.

Informácie o cintoríne
Cintorín mal takmer 40 rokov umorenú činnosť, pričom tam bolo zaznamenané pochovávanie napr. aj v roku 1982, ale nebola k nemu vedená osobitná evidencia. Cintorín slúži zatiaľ ako pietne miesto. Na základe žiadosti správcu pohrebiska bolo vydané v roku 2014 povolenie na ďalšie pochovávanie. Prevádzkovateľ pohrebiska nepredpokladá rozšírenie existujúceho cintorína. Vlastníkom pozemku, na ktorom sa pohrebisko nachádza,  je mesto Prievidza.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri