Stavebné povolenie pre výrobný závod Brose bolo udelenéLorem ipsum dolor sit amet 26. 1. 2016 10:15

Nemecký investor prichádzajúci do prievidzského priemyselného parku – medzinárodný subdodávateľ automobilového priemyslu spoločnosť Brose má ďalší krok k spusteniu výroby úspešne za sebou. Mesto Prievidza vydalo ešte koncom roka 2015 stavebné povolenie pre administratívnu a výrobnú budovu.

Mesto Prievidza vydalo stavebné povolenia pre administratívnu a výrobnú budovu dňa 26.novembra 2015. V týchto dňoch sa už realizujú počiatočné stavebné práce. Predmetom stavebného povolenia boli novostavby priemyselného komplexu s výrobnou halou, administratívnymi priestormi a príslušným vybavením ako objekty vrátnice, technológie odpadového hospodárstva, strojovne, prístreškov, plôch statickej dopravy a vnútroareálových komunikácií. Všetky objekty sa nachádzajú mimo zastavaného územia mesta a stavba je umiestnená v už existujúcom priemyselnom areáli. 

Navrhnutý objekt sa nachádza v priemyselnej zóne, v urbanistickom obvode Ukrniská v západnej časti katastra mesta Prievidza, ktoré je určené pre priemyselnú výrobu a riešenie dopravného a technického vybavenia mesta. Na základe posúdenia územného plánu mesta Prievidza je  návrh investora v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

Ako v tomto smere uviedol Axel Mallener, konateľ spoločnosti Brose Prievidza „hlavný stavebný objekt našej haly s administratívnou časťou má pôdorys s rozmermi 129,6 x 144 metrov. Výrobná a montážna hala je navrhnutá ako jednopodlažná a administratívna časť  ako dvojpodlažný objekt.

Areál priemyselnej zóny je pripravený na plánovanú výstavbu výrobných hál, potrebného výrobného zázemia a príslušnej infraštruktúry. „Areál priemyselného parku v Prievidzi bude po vystavaní predmetných výrobných a administratívnych hál spĺňať funkciu komplexne vybudovanej modernej priemyselnej zóny poskytujúcej možnosti investičného rozvoja investorov. Čo ma najviac teší, priemyselný park zabezpečí vytvorenie pracovných príležitostí pre obyvateľov širšieho okolia mesta Prievidza“, uzavrela primátorka mesta Katarína Macháčková.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri