Štatistický úrad bude realizovať zisťovanie komunikačných technológií20. 4. 2021 08:13

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2021 vybraných viac ako 170 obcí, medzi nimi aj Prievidza.

Zisťovanie sa uskutoční od 15. apríla do 31. júla 2021.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri