Štatistické zisťovanie aj v Prievidzi



18. 6. 2019 09:56

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS). Cieľom zisťovania je prostredníctvom štatistických údajov získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva významne ovplyvňujú. Zisťovanie sa uskutoční aj v  meste Prievidza od 1. júla do 31.decembra 2019.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi zamestnanec štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré obyvatelia poskytnú sú chránené , nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk .


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri