Statický posudok z materskej školy na Ul. Š. ZávodníkaLorem ipsum dolor sit amet 22. 11. 2012 14:52

Ako sme uviedli už v predchádzajúcich dňoch, v utorok 6.novembra sa zrútila časť strechy na Materskej škole na Ul. Závodníka. Našťastie sa nikomu nič nestalo a k poruche došlo v čase, kedy sa v miestnosti nikto nenachádzal.

Celá porucha bola riadne zdokumentovaná. V súčasnosti prinášame časť zo záverečného zhodnotenia statického posudku stavebného objektu: Materská škola, ul. Š. Závodníka.


„Ako vyplýva zo statického posudku, na základe zistených skutočností a poznatkov o riešenom stavebnom objekte, vyplynuli nasledovné závery:
Statický stav nosnej konštrukcie stropu nad 2.NP klasifikujem ako nevyhovujúci a havarijný. Narušené panely nie sú schopné bez dodatočného statického zabezpečenia dlhodobo naďalej prenášať zaťaženie a postupne môže dôjsť až k pádu narušených častí konštrukcie. Je nutné riešiť okamžité statické zabezpečenie stropných panelov drevenou konštrukciou dodatočného podopretia. Posudzovaný stavebný objekt materskej školy je možné v úrovni 1.NP naďalej využívať pre potreby materskej školy za podmienky dodržania technických opatrení ktoré sú uvedené v záverečnom zhodnotení. Tento stav treba chápať ako dočasný.“

Ďalšie kroky radnice mesta budú smerovať k zaisteniu bezproblémového zabezpečenia ďalšieho výchovného procesu detí z Materskej školy na Ul. Závodníka.
Domnievame sa, že je potrebné preniesť do iných objektov všetky triedy MŠ na Ul. Závodníka, nie len triedy na druhom podlaží. Pravdepodobne budú presunuté všetky deti z tejto Materskej školy na Základnú školu Ul. P. Dobšinského. Tento objekt sa nám javí, ako najvhodnejší, nakoľko je v blízkosti Materskej školy a spĺňa prísne hygienické kritériá na presun detí z Materskej školy. Koncom tohto týždňa sa bude konať aj rodičovské združenie detí z Materskej školy ul. Š. Závodníka. Mesto plánuje v rokoch 2013 a 2014 kompletnú rekonštrukciu objektov Materskej školy ul. Š. Závodníka.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri