Staňte sa súčasťou sprievodu Baníckeho jarmoku 2013Lorem ipsum dolor sit amet 19. 8. 2013 09:06

Aj tento rok otvorí Banícky jarmok sprievod, ktorého súčasťou sa môžu stať kolektívy pôsobiace na území mesta Prievidza. Pozývame športové, umelecké, pracovné či iné záujmové útvary detí, mládeže a dospelých. Vítaná je účasť v jednotnom oblečení, či s rekvizitami, predmetmi typickým pre ten - ktorý kolektív.

Sprievod sa uskutoční v piatok 6. septembra 2013 o 16.00 h (Štart spred Domu kultúry). Svoj záujem je potrebné nahlásiť vopred v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi alebo na: petra.stefanikova@prievidza.sk, 046/5412134.

Banícky jarmok sa uskutoční v dňoch 6.,7.,8. septembra. Na jarmoku sa očakáva veľký počet predajných stánkov a vysoká návštevnosť ľudí. V tomto roku sa uskutoční jubilejný 30.ročník tradičného baníckeho jarmoku.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri