Stanovisko k úniku písomností mestského úradu9. 1. 2012 14:37

Redakcia MY Hornonitrianske noviny – Prieboj dňa 2. januára 2012 informovala mesto o   nájdených dokumentoch obsahujúcich osobné údaje v smetnom koši pri obchode Certus. V tejto veci už mesto Prievidza podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

„Sme znepokojení tým, že nastal únik písomností mestského úradu a písomností zamestnancov, ktoré neprešli interným a zákonným systémom vyraďovania a skartovania podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. V súčasnosti preverujeme, ako vznikol neoprávnený únik informácií tohto charakteru,“ uviedol prednosta Mestského úradu v Prievidzi Norbert Turanovič.

Podľa doteraz preukázaných skutočností sa veci našli v neprimeranej vzdialenosti od budovy mestského úradu v odpadkovom koši, ktorý nie je určený na odpad z mestského úradu. Aj preto sa v rámci interného šetrenia javí ako najpravdepodobnejšie, že išlo o úmyselné odcudzenie týchto materiálov treťou osobou.
 
Z komunikácie redakcie regionálneho týždenníka MY Hornonitrianske noviny - Prieboj a hovorcu mesta vyplýva, že redakcia bola o umiestnení materiálov v smetných nádobách informovaná ešte pred Vianocami, 16. decembra 2011. Podať trestné oznámenie sa mesto Prievidza rozhodlo aj preto, že boli úradu písomnosti vrátené až s odstupom troch týždňov, i keď mali byť v zmysle zákona bezodkladne vrátené vlastníkovi a celá záležitosť oznámená Policajnému zboru SR. Nedodržanie správneho postupu a odkladanie informovania vlastníka materiálov komplikuje mestu Prievidza aj postup pri internom šetrení. Jedna z kamier totiž mohla zachytiť páchateľa, no pre pravidelné odstraňovanie kamerového záznamu je už táto možnosť nedostupná.

Mesto Prievidza sa interne riadi jednoznačnými smernicami týkajúcimi sa vyraďovania a skratovania materiálov, ktorý je v plnom súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Pri dodržaní postupov interných smerníc je vylúčené, aby boli citlivé materiály obsahujúce osobné údaje umiestnené do nádob s bežným komunálnym odpadom. Takisto by bolo v rozpore s internými smernicami umiestnenie bežného papierového odpadu mimo nádob separovaného zberu.
 
Redakcia MY- Hornonitrianske noviny odmietla uverejniť v pripravovanom článku celé vyjadrenie mestského úradu.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri