Sťahovanie Okresného úradu do nových priestorov14. 12. 2020 11:51

Okresný úrad Prievidza upozorňuje verejnosť, že z dôvodu sťahovania budú v dňoch 17. - 18.12.2020 uzatvorené odbory katastrálny, cestnej dopravy a pozemných komunikácií a živnostenského podnikania.

Podateľňa je k dispozícii do 21.12.2020 na pôvodnom mieste na Medzibriežkovej ulici č. 2 Prievidza. Kontakt na podateľňu: 046/5156332, podatelna.pd@minv.sk.

Od pondelka 21.12.2020 bude Okresný úrad Prievidza presťahovaný do nového sídla na ulici G. Švéniho 3H Prievidza, kde bude poskytovať služby prostredníctvom klientskeho centra.

Úradné hodiny všetkých pracovísk Klientskeho centra Prievidza sú nezmenené:
pondelok, utorok, štvrtok od 8:00 do 15:00
streda od 8:00 do 17:00  
piatok od 8:00 do 14:00.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri