Sťahovanie materskej školy po haváriiLorem ipsum dolor sit amet 17. 12. 2012 09:58

V týždni od 26.11. do 29.11.prebehlo sťahovanie MŠ Závodníka do náhradných priestorov Základnej školy Dobšinského. Dňa 30. novembra 2012 bola vykonaná kontrola subjektu regionálnym ústavom verejného zdravotníctva.

Triedy základnej školy vyčlenené pre materskú školu boli upravené tak, aby spĺňali podmienky prevádzky materskej školy. Regionálny hygienik vo svojej kontrolnej činnosti pozitívne zhodnotil zistené skutočnosti súvisiace s presťahovaním materskej školy a vyslovil súhlasné stanovisko s uvedením prevádzky MŠ v priestoroch ZŠ.

V súvislosti so sťahovaním materskej školy sme museli vykonať viaceré práce a to predovšetkým sťahovanie nábytku a učebných pomôcok, presťahovanie najnutnejšieho inventára školskej jedálne a presunutie všetkých skladových zásob jedálne, maľovanie tried a interiérových dvier, dodanie nových postieľok, dodanie nového koberca do triedy predškolských detí, inštalácia roštov vo WC (prispôsobenie prísnym hygienickým normám), zavedenie internetového prístupu - sfunkčnenie počítačov a interaktívnej tabule, montovanie žalúzií na okná.

Pri sťahovaní a úprave interiéru pracovali všetci zamestnanci Materskej školy Závodníka a na pomocné práce mesto Prievidza zabezpečilo aktivačných pracovníkov. Pri týchto prácach pomáhali aj niektorí rodičia detí. O zútulnenie nových priestorov sa vo veľkej miere zaslúžili pani učiteľky materskej školy. Všetkým, ktorí sa na tomto procese podieľali vyslovujeme náš obdiv a poďakovanie.

Kontinuálne s týmto procesom sme museli zabezpečiť práce vyplývajúce zo statického posudku, ktoré smerovali k odstráneniu statických porúch strechy objektu MŠ Závodníka. Objednávka na vykonanie týchto stavebných prác bola podpísaná v piatok 23.11.2012. Cena tohto druhu prác  je v sume 2 887,95 €. Stavebné práce zabezpečenia dočasnej konštrukcie posilnenia stropov  začali 26.novembra 2012 a už 30. novembra 2012 boli tieto práce ukončené.

Materská škola na Ul. Š. Závodníka bola presťahovaná po tom, čo pred niekoľkými týždňami bola zistená vážna porucha statiky časti strechy v jednom z objektov tejto materskej školy. Závažnosť a rozsah poruchy si vyžiadali okamžité konanie zo strany mesta.

Súvisiace články

  1. Porucha statiky strechy Materskej školy na Ul. Š. Závodníka
  2. Statický posudok z materskej školy na Ul. Š. Závodníka

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri