SSE upozorňuje na podomových predajcov s neférovými praktikamiLorem ipsum dolor sit amet 6. 10. 2016 15:13

Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), UPOZORŇUJE na podomových predajcov, ktorí môžu používať neférové praktiky!

Niektorí podomoví predajcovia sa vydávajú za zástupcov SSE, tvrdia, že sú z energetiky, že treba podpísať novú zmluvu na dodávku elektriny, prípadne plynu, že po podpise zmluvy sa nič nezmení, len faktúry budú chodiť z iného mesta. Taktiež môžu tvrdiť, že SSE nie je slovenská spoločnosť, že sa zlučuje s inou spoločnosťou, alebo dokonca, že zaniká. Takýmto tvrdeniam neverte, sú nepravdivé!

ABY STE SI BOLI ISTÍ, ŽE SA NESTANETE OBEŤOU PODVODU:
- Pýtajte si identifikačný preukaz predajcu, na ktorom je jasne uvedené, pre ktorú spoločnosť pracuje.
- Neuspokojte sa len s prísľubom všeobecnej percentuálnej zľavy. Nechajte si ju na mieste písomne vypočítať podľa účelu, na ktorý elektrinu využívate.
- Vyžiadajte si od predajcu zmluvu, cenník a všeobecné obchodné podmienky. Nechajte si čas na ich dôkladné
preštudovanie.
- Nedovoľte predajcovi vypisovať súčasti zmluvy za vás. Môže totiž rozhodnúť o zmluvných podmienkach,
ktoré budú pre vás znamenať dodatočné finančné náklady.
- Poraďte sa so svojím okolím – rodina, priatelia, zákaznícka linka vášho súčasného dodávateľa energií.
- Nechajte si čas na rozmyslenie. Nepodpisujte nič okamžite.

POZOR BY SI MALI DÁVAŤ NAJMÄ STARŠÍ ĽUDIA, KTORÍ SA VEĽMI ČASTO STÁVAJÚ OBEŤAMI TAKÝCHTO DÍLEROV.

Čo robiť, ak ste zmluvu s podomovým predajcom podpísali?
Od zmluvy uzavretej pri podomovom predaji máte právo odstúpiť v lehote 14 pracovných dní odo dňa jej podpisu, a to bez uvedenia dôvodu. Výpoveď zmluvy musíte odoslať poštou
(najlepšie doporučene) najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej lehoty.

Ak máte ďalšie otázky, môžete nás osloviť prostredníctvom nasledujúcich kontaktov.
Zákaznícka linka SSE pre domácnosti: 0850 111 468; 0906 252 525
e-mailová adresa: domacnosti@sse.sk


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri