Srdce vďaky v Prievidzi11. 5. 2021 13:54

V snahe preukázať svoju podporu všetkým, ktorí sa zúčastňujú v boji proti Covid-19, 30 veľkých svetelných sŕdc, je teraz nainštalovaných po celom svete.

Putovné Srdce vďaky  je znakom solidarity, úcty a hlbokej vďaky všetkým tým, ktorí už vyše roka bojujú s pandémiou v prvej línii. Navštívilo už viacero významných metropol a od dnes je na Námestí slobody v Prievidzi.

"Veľmi ma teší, že takýmto pekným symbolom môžeme prejaviť úctu a vďaku tým, ktorí sa starajú o to najcenejšie čo máme, naše zdravie," uzavrela primátorka Macháčková.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri