Spustenie dodávky tepla v meste Prievidza29. 9. 2020 09:59

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. oznamuje svojim odberateľom tepla, že dnešným dňom, t.j. 29. septembra 2020 sa na území mesta Prievidza spúšťa dodávka tepla na vykurovanie ÚK.

Dôvodom spustenia dodávky tepla na vykurovanie je splnenie klimatických podmienok stanovených vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri