Sprístupnenie predajne pietnych predmetov a WC pre verejnosť na cintoríne23. 4. 2020 15:28

Vzhľadom na postupné uvoľňovanie opatrení proti šíreniu koronavírusu sú na cintoríne v Prievidzi opäť verejnosti sprístupnené toalety i predajňa.

TSMPD s.r.o. – ako správca cintorínov na území mesta Prievidza oznamuje, že v súlade s rozhodnutím ústredného krízového štábu sa počnúc dnešným dňom, t. j. 23.4.2020 sprístupňuje verejnosti predajňa pietnych predmetov v predpísanom režime (povinné rúška na tvári a dezinfekcia rúk, obmedzený počet osôb v predajni) a WC pre verejnosť v budove Domu smútku na Mariánskej ulici v Prievidzi.

Otváracie hodiny pre predajňu a WC pre verejnosť sú v súlade s prevádzkovým poriadkom pohrebísk, a to v pondelok až piatok od 7.30 do 16.00 h.

V predajni do odvolania zo strany dodávateľov nie sú k dispozícii živé kvety, ostatný pietny tovar je bez obmedzenia druhu a množstva.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri