Sprístupnenie cintorínov počas vianočných sviatkov12. 12. 2019 15:13

Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. a Stredisko pietnych služieb oznamujú obyvateľom a návštevníkom cintorínov, že v súlade s Článkom 6 VZN č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk budú verejnosti sprístupnené pohrebiská počas vianočných sviatkov v upravenom čase.

Mestský cintorín na Mariánskej  ulici v Prievidzi bude v dňoch od 24. decembra do 26. decembra sprístupnený denne v čase od 08.00 h do 21.00 h. Z dôvodu konania polnočnej bohoslužby v Mariánskom kostole utorok 24.12. bude otvorená horná brána cintorína a brána pri kostole až do 02.00 h

Ostatné pohrebiská (Necpaly, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec ) sú prístupné bez obmedzenia.

Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebiská dovolený len v sprievode dospelých osôb. Návštevníci sú povinní pohrebisko na mestskom cintoríne v Prievidzi na Mariánskej ul. opustiť pred uplynutím stanovených otváracích hodín.

Verejnosť zároveň upozorňujeme na zmenu otváracích hodín predajne pietnych predmetov a kvetov. V dňoch 24., 25., 26., 31. decembra 2019 a 1. januára 2020 bude predajňa zatvorená.

Dňa 31. decembra 2019 bude zabezpečená služba správy cintorína od 08.00 do 14.00 h.

Smútočné obrady sa nekonajú v utorok 24., stredu 25., štvrtok 26., sobotu 28., nedeľu 29. decembra 2019 a stredu 1. januára 2020. Utorok  31.12. 2019 sa budú obrady konať len do 12.00 h.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri