Sprístupnenie cintorínov počas sviatkov19. 12. 2016 12:45

Počas vianočných sviatkov v dňoch 24. – 26. decembra t. r. bude hlavný mestský cintorín na Mariánskej ulici sprístupnený verejnosti mimoriadne od 08.00 do 21.00 h. Ostatné cintoríny na území mesta Prievidza, t. j. Necpaly, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec sú  prístupné trvalo neobmedzene.

Predajňa kvetov, vencov, kahancov a pietnych predmetov  na Mariánskej ul. 55 v Dome smútku bude otvorená denne počas pracovných dní od 7.30 do 16.00 okrem piatku 30.12.2016.
Pohrebné obrady budú zabezpečované  len v pracovných dňoch (o 12.00 h, o 13.30 h, o  15.00 h a mimoriadne podľa potreby aj o 11.00  h – rozlúčky pred kremáciou ) s výnimkou piatka 30. decembra, kedy bude prevádzka predajne a  pohrebnej služby z technických príčin zatvorená.


Pohrebné obrady sa nevykonávajú počas sviatkov ( 24. 12. - 26.12. 2016,  30.12.2016  – 01.01.2017 a 06.01. – 08.01.2017. NON STOP  POHREBNÁ SLUŽBA na tel. čísle 0910 500 990, zabezpečujúca  prevozy zomrelých z miesta trvalého bydliska, resp. miesta úmrtia,  bude v prevádzke bez obmedzenia denne vrátane sobôt, nedieľ a sviatkov.

-    TSMPD, s.r.o. - správa cintorínov   -


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri