Správy RTV Prievidza5. 10. 2012 07:48

Sledujte spravodajstvo Regionálnej televízie Prievidza prostredníctvom internetu. Prinášame najzaujímavejšie informácie posledných dní.

Tichý pochod:

Celoštátne oslavy Medzinárodného dňa nepočujúcich sú každý rok v inom meste Slovenska. V roku 2012 bol ich organizátorom Prievidzský spolok nepočujúcich. Hlavné podujatie  - Tichý pochod - bolo naplánované na sobotu 22.septembra. Jeho účastníci sa zišli krátko pred sedemnástou hodinou pred prievidzským zimným štadiónom. Veľké množstvo ľudí, veľa transparentov a ticho. Taký bol náš prvý pocit zo stretnutia s komunitou nepočujúcich.

.

V Prievidzi sa budujú vodozádržné chodníky:

V polovici septembra sa začala v Prievidzi realizácia vodozádržných opatrení. Ide o projekt odvedenia dažďových vôd z povrchu chodníkov do vsakovacích zariadení a následne do okolitého terénu. Takýmto spôsobom budú v prvej etape opravené tri chodníky. Mesto na projekt získalo peniaze z úradu vlády v rámci programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí.

.

Schválili zachovanie genius loci mesta Prievidza:


Aktuálnymi témami sa zaoberali poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na septembrovom zasadnutí. V programe bolo niekoľko bodov. Prevažnú časť rokovania zabralo prerokovávanie majetkovoprávnych žiadostí.

.

Vyčistili skládku na Banskej:


Do 4.ročníka Dní dobrovoľníctva, ktoré pripravuje občianske združenie C.A.R.D.O. po celom Slovensku, sa zapojili aj Prievidžania. Začalo sa vo štvrtok 20.septembra odberom krvi na mestskom úrade. Program prievidzských Dní dobrovoľníctva pokračoval v piatok 21. septembra dopoludnia na Námestí slobody podujatím Poznaj iných, spoznáš sám seba. Mladí ľudia na ňom ukázali, čo ich baví a v čom sú dobrí. Naozaj sizyfovská robota však čakala v sobotu 22.septembra tých, ktorí zareagovali na výzvu Greenpeace na Facebooku – vyčistiť odpočívadlo na Banskej.

.

20 rokov ZIPCeM:

Združenie Informačných a poradenských centier mladých vzniklo z potreby jednotne reprezentovať informačné centrá mladých vo vzťahu k orgánom štátnej správy a samosprávy. Stalo sa tak 9. septembra 1992. 20. výročie založenia združenia si jeho pracovníci a priaznivci pripomenuli posledný septembrový piatok v prievidzskom dome kultúry.

.

Posledný dúšok leta s dobrým pocitom:

Ak ste boli uplynulý piatok na prievidzskom námestí, mohli ste si dopriať trochu leta. Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu sa tam konal multižánrový festival Ešte dúšok leta. Podporiť ste však mohli aj zbierku pre ARO v Bojnickej nemocnici.

Stretávka po 60. rokoch:

Za zvukov študentskej hymny sa začala nezvyčajná udalosť v spoločenskom živote mesta Prievidza. V sobotu 29. septembra privítal v obradnej sieni viceprimátor mesta Ľuboš Maxina abiturientov prievidzského gymnázia z roku 1952. Stretávka po 60. rokoch nebola síce bohatá na počet bývalých spolužiakov, ale zato na množstvo radostných zážitkov z obdobia študentských rokov. Abiturienti prievidzského gymnázia z roku 1952 začali chodiť do tejto školy v školskom roku 1944/1945. Ich prvé dni vyučovania poznačila končiaca sa vojna.

Zdroj: RTV Prievidza


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri