Správa majetku mesta v roku 201214. 1. 2013 11:22

Mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza (ďalej len SMMP) bilancuje svoje pôsobenie a aktivity v roku 2012. Prinášame výber z prehľadu činností, ktoré táto mestské spoločnosť urobila v prospech mesta, a ktoré sa dotkli života všetkých obyvateľov Prievidze.

Prehľad konkrétnych činností mestskej spoločnosti Správa Majetku mesta

Skrátený názov položky (etapy) M.j. Množstvo Spolu odbytový náklad v €
Oprava cesty Na Karasiny- pneumotryskom m2 2676 3292,55
Oprava cesty ul. Falešníka- frézovanie ,nový koberec  AB m2 341 11023,68
Osadenie  opravených lavičiek na nové stanovište
vrátane odstránenia starých, poškodených
ks 40 3447,43
Oprava chodníka na ulici Podjavorinskej m2 42,6 2205,4
Oprava uličnej vpuste na ulici S.Chalupku č.19 ks 1 2218,5
Oprava a náter BUS prístrešku na ul.Clementisa ks 1 720,05
Čistenie uličných vpustí ks 4803 30827
Oprava schodov zdravotného strediska na Severe m2 11,5 1077,5
Oprava schodov pri BUS zastávke na ulici Clementisa,
oprava múrika na ul. Energetikov, oprava obrúb a dlažby na BUS zastávke  Žabník, oprava poškodenej dlažby na ulici Švéniho-zabetónovanie poškodených dlaždíc
1323,86
Oprava rigola na ulici Lesná v Hradci 1338,48
Oprava výtlkov na komunikáciách m2 1492 80929,36

Viac informácií o mestskej spoločnosti : www.smmpd.sk


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri