Športové podujatie škôlkarov z MŠ na Nábreží sv. CyrilaLorem ipsum dolor sit amet 18. 6. 2019 09:57

Dňa 21.6.2019 sa v priestoroch školského dvora MŠ Nábr.sv.Cyrila uskutoční športovo – zábavné popoludnie z príležitosti úspešného ukončenia projektu
„V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH“, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR - program: Podpora rozvoja športu na rok 2018.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri