Športová príprava žiakov sa presúva aj do halyLorem ipsum dolor sit amet 6. 10. 2015 08:13

Prievidzskí žiaci športových tried Základnej školy na Ulici Sama Chalupku opäť využívajú na športovú prípravu v rámci svojho vyučovacieho procesu aj miestnu športovú halu.

Mladí basketbalisti 8. a 9. ročníka ZŠ na Ul. S. Chalupku majú v mestskej športovej hale dvakrát do týždňa športovú prípravu, v utorok a štvrtok v rámci nultej a prvej hodiny.
„Sme sa radi, že sa sa dohodli s prevádzkovateľom haly a po viac ako desiatich rokov môžu naši žiaci - basketbalisti aj v rámci vyučovania využívať na športovú prípravu priestory haly,“ uviedol Juraj Pasovský, riaditeľ Základnej školy na Ul. Sama Chalupku v Prievidzi. Rozdiel v športovej príprave žiakov v školskej telocvični a športovej hale vidí nielen v priestorových podmienkach.
Pre našich žiakov by malo byť motiváciou, že môžu vo zvýšenej miere trénovať na palubovke, kde sa hrávajú aj extraligové súboje našich mužov, ktorí v posledných rokoch patria k špičke v rámci Slovenska,“ dodal Juraj Pasovský.
V minulom školskom roku využívali priestory športovej haly aj škôlkari z viacerých prievidzských materských škôl.
„Snažíme sa hľadať možnosti, aby sme dali našej mládeži a deťom v čo najväčšej miere možnosť budovať si vzťah k športu a zdravému životnému štýlu. V tomto školskom roku už navštevujú športovú haly dve materské školy, pričom deti počas tréningov hravou formou získavajú základy športovej gymnastiky a basketbalu
,“ dodal Branislav Bucák, predseda Komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít v Prievidzi.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri