Športom ku zdraviu a radostiLorem ipsum dolor sit amet 23. 10. 2014 13:28

V priestoroch Materskej školy Malonecpalská ul.sa dňa 21. októbra 2014 uskutočnilo zábavno - športové popoludnie detí a rodičov s názvom „ŠPORTOM KU ZDRAVIU A RADOSTI“.

Okrem detí a rodičov sa tejto akcie zúčastnili aj pozvaní hostia z Mestského úradu Prievidza: zástupca  primátorky JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD a vedúca odboru školstva  a starostlivosti o občana Mgr. Vlasta Miklasová.

Veľkým prekvapením podujatia bol symbolický šek v hodnote 100 EUR, ktorý pre materskú školu v mene zriadovateľa Mesto Prievidza odovzdal zástupca primátorky. Najskôr sa v spoločenskej  miestnosti materskej školy deti prezentovali krátkym kultúrnym programom a spoločne s rodičmi sa riadne rozcvičili podľa hudby.
Po  zaznení slávnostného  gongu sa  všetci presunuli do tried, kde boli pripravené rôzne športové stanovištia a zábavné disciplíny motivované postavičkami z detských príbehov a rozprávok.

Za úsilie a odvahu pri ich plnení dostal každý účastník sladké jabĺčko a deti aj peknú  pamätnú medailu a knižku.Všetkým nám bolo príjemne a veselo!


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri