Spomienka na fašiangy u BôbarovLorem ipsum dolor sit amet 26. 2. 2018 15:39

Fašiangy na Slovensku boli a hádam ešte i dnes sú nielen tou zvláštnou časťou roka, keď podľa tradície „by malo byť všetko naopak “, ale je to i čas stretávania sa , spoločenských posedení a akejsi výzvy, aby rok, ktorý sa len nedávno začal, bol štedrý a bohatý ako fašiangový čas.

Takýto spoločenský večierok pripravil výbor JDS ZO 07 a Denného centra Bôbar z Prievidze pre svojich členov dňa 6.2.2018 v priestoroch Domu kultúry v Prievidzi. Na úvod pani predsedníčka Boženka Rybárová privítala všetkých zúčastnených a aj vzácnych hostí, zástupcu primátorky mesta p. JUDr. Ing.Ľuboša Maxinu PhD., a prednostu MsÚ p. MVDr. Norberta Turanoviča . Po ich milých slovách a spoločnom prípitku sa rozprúdila veselá zábava plná radosti ,veselosti a tanca. Spevom a hudbou nám večer spríjemňoval pán Šmýkal a naši seniori sa nedali zahanbiť, kto mohol a vládal, ten veru tancoval a veselo sa zabával.
 
Takto sme si spríjemnili jeden februárový večer, stretli sme sa v hojnom počte a bolo nám spolu dobre. Včera sme skončili, no a už dnes sa tešíme na budúcoročné fašiangové obdobie.

Text a foto: Ing. Eva Špeťková Bucáková
                                   


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri