Spomienka k storočnici Jána SedlákaLorem ipsum dolor sit amet 7. 2. 2014 08:18

Ján Sedlák (* 9. februára 1914 † 17. decembra 1991)  bol telom i dušou Prievidžan, obetavý telovýchovný funkcionár, ktorý patril v minulom storočí medzi najstarších priekopníkov a pamätníkov športu na hornej Nitre.

V týchto dňoch si najmä staršia športová verejnosť pripomína sté výročie narodenia  vzácneho človeka. Vo futbale sa angažoval ako člen ŠK Prievidza vo funkcii pokladníka v rokoch 1940 – 1949. Futbal vystriedala športová gymnastika. Bol prvým predsedom športovej gymnastiky v SLAVOJI a LOKOMOTÍVE Prievidza. Ako prvý predseda OO TVŠ v Prievidzi (Okresnej organizácie telesnej výchovy a športu)  začal v rokoch 1953 – 1954 zakladať športové sekcie, pričom on sám bol nielen predsedom športovej sekcie gymnastiky, ale aj aktívnym cvičiteľom.

Ako člen SOKOLA  sa venoval rozvoju telovýchovy a športu medzi mládežou. Bol aktívnym gymnastom v cvičení na náradí. Zároveň bol organizátorom a propagátorom spartakiád  a masových telovýchovných vystúpení v rokoch 1955 – 1980.  Po roku 1989 mal výrazný podiel na obnove činnosti SOKOLA v Prievidzi.    
V 50 – tich rokoch minulého storočia bol blízkym spolupracovníkom Jozefa Pastora, ktorý bol prvým tajomníkom novovzniknutej Okresnej telovýchovnej organizácie ČSTV v Prievidzi v roku 1957. Práve v ČSTV pracoval dlhé roky ako referent – metodik. Aj v pokročilom seniorskom veku si pravidelne udržiaval fyzickú zdatnosť aktívnym pohybom nezvyčajným spôsobom. Takmer všetky služobné cesty po okrese totiž absolvoval na bicykli.

Na záver jeho bohatej aktívnej telovýchovno – športovej a organizačnej  činnosti  mu bolo udelené jedno z najvyšších vyznamenaní „Medaila Dr. Tyrša“.
Športovú rodinu náhle opustil vo veku 77 rokov. Je pochovaný na cintoríne vo svojej rodnej Prievidzi.


V týchto dňoch na neho s úctou  spomínajú mnohí jeho bývalí spolupracovníci a oceňujú jeho prínos pre rozvoj športu na hornej Nitre.
 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri