Spolupráca obyvateľov pri zbere lístia12. 11. 2013 11:31

S príchodom jesene začala mestská spoločnosť UNIPA, spol. s r.o., so svojimi aktivitami v oblasti zberu lístia na území Prievidze. Pracovníci strediska záhradníckych služieb realizujú zber lístia prostredníctvom novej viacúčelovej techniky.

Nové stroje  na kosenie verejnej zelene sú po výmene komponentov určené v jesennom období aj na zber lístia. Aj vďaka týmto moderným prístrojom bolo v tejto sezóne odvezených z územia mesta doposiaľ 50 ton lístia. 

„V týchto dňoch mnohí obyvatelia uskutočňujú zber lístia aj samostatne v okolí svojich domov. Svojou aktivitou tak pomáhajú mestskej spoločnosti pri jesennej údržbe verejnej zelene, najmä samotným hrabaním lístia a tiež telefonickým alebo osobným nahlasovaní kôp lístia. UNIPA, spol. s r.o., si túto spoluprácu pri zbere lístia a opiľovaní kríkov zo strany obyvateľov váži.  Zároveň im ďakuje za pomoc a disciplinovanosť  pri uskutočňovaní týchto činností a estetizácii prostredia,“ poďakoval sa konateľ spoločnosti Miroslav Procháska.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom
Obyvatelia mesta majú možnosť zdarma odovzdávať biologicky rozložiteľný odpad v prevádzke Kompostárne počas prevádzkovej doby. Za odovzdanie biologicky rozložiteľného odpadu môžu dostať obyvatelia mesta vrecko kompostu. 

Do kompostárne môžu bezplatne obyvatelia nosiť trávu, lístie, konáre zo stromov.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri