Spolupráca obyvateľov pri zbere lístia12. 11. 2013 11:31

S príchodom jesene začala mestská spoločnosť UNIPA, spol. s r.o., so svojimi aktivitami v oblasti zberu lístia na území Prievidze. Pracovníci strediska záhradníckych služieb realizujú zber lístia prostredníctvom novej viacúčelovej techniky.

Nové stroje  na kosenie verejnej zelene sú po výmene komponentov určené v jesennom období aj na zber lístia. Aj vďaka týmto moderným prístrojom bolo v tejto sezóne odvezených z územia mesta doposiaľ 50 ton lístia. 

„V týchto dňoch mnohí obyvatelia uskutočňujú zber lístia aj samostatne v okolí svojich domov. Svojou aktivitou tak pomáhajú mestskej spoločnosti pri jesennej údržbe verejnej zelene, najmä samotným hrabaním lístia a tiež telefonickým alebo osobným nahlasovaní kôp lístia. UNIPA, spol. s r.o., si túto spoluprácu pri zbere lístia a opiľovaní kríkov zo strany obyvateľov váži.  Zároveň im ďakuje za pomoc a disciplinovanosť  pri uskutočňovaní týchto činností a estetizácii prostredia,“ poďakoval sa konateľ spoločnosti Miroslav Procháska.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom
Obyvatelia mesta majú možnosť zdarma odovzdávať biologicky rozložiteľný odpad v prevádzke Kompostárne počas prevádzkovej doby. Za odovzdanie biologicky rozložiteľného odpadu môžu dostať obyvatelia mesta vrecko kompostu. 

Do kompostárne môžu bezplatne obyvatelia nosiť trávu, lístie, konáre zo stromov.


Info servis