Spoločné zámeryLorem ipsum dolor sit amet 27. 7. 2011 09:27

Pondelok  25. júla 2011 prijala primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková spolu s ďalšími členmi vedenia  a zamestnancami na pôde Mestského domu návštevu z poľského  mesta Jastrzębie-Zdrój.

V delegácii partnerského mesta boli  prezident mesta  Marian JANECKI, riaditeľ kultúrneho strediska Janusz JURCZAK,  riaditeľka športových a rekreačných zariadení  Žofia FLOREK a jej asistent, vedúci oddelenia hospodárskej stratégie mesta Michal DOMAGALA a ďalší zamestnanci mesta.  
Program stretnutia bol zameraný predovšetkým na možnosti projektovej spolupráce a vytvorenia   tímov na riešenie okruhov spoločných záujmov. Našim hosťom boli prezentované   športoviská a kultúrne zariadenie. Došlo aj k stretnutiu medzi zástupcami športových klubov a dohodnuté boli účasti našich športovcov v partnerskom meste na niektorých podujatiach ešte v tomto roku. Reč bola aj o možnosti prezentácie kultúry a umenia partnerského mesta v Prievidzi počas budúcoročných mestských dní a recipročnej účasti umeleckej obce z Prievidze v Poľsku.
Primátorka mesta Prievidza a prezident mesta Jastrzębie-Zdrój venovali svoje rozhovory hlavne téme možnosti získania financií z eurofondov a možnosti zapojenia sa do spoločných nadnárodných projektov.  
Prievidza má však aj eminentný záujem o kontakty s podnikateľskými subjektmi, ktoré by mohli prísť do priemyselného parku realizovať svoje zámery.  Tento zámer bude predmetom ďalších spoločných stretnutí na pôde oboch partnerských miest aj v najbližšom období. 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri