Spoločne vyrobili dekorácie na hroby padlých vojakovLorem ipsum dolor sit amet 24. 10. 2019 07:42

V minulom týždni sa stretli obyvateľky útulku neziskovej organizácie Harmónia so žiačkami a žiakmi Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka, aby spoločne vytvorili dekorácie na hroby padlých vojakov k Pamiatke zosnulých. Pekná a prospešná akcia nielen podporila obyvateľky útulku v posilnení pracovných návykov, ale prispela tiež k podpore ich začleňovania do bežnej komunity.

Stalo sa už niekoľkoročnou tradíciou, že obyvateľky útulku pre bezprístrešných neziskovej organizácie Harmónia v Prievidzi vyrábajú v rámci terapií na zdokonaľovanie pracovných zručností dekorácie na hroby padlých vojakov, ktorí sú pochovaní na prievidzskom cintoríne. Tentoraz však nezostali v tejto činnosti sami. Vedenie oboch organizácií sa dohodlo a zorganizovalo v priestoroch ZUŠ L. Stančeka spoločnú tvorivú dielňu. Pod vedením učiteľa výtvarného odboru Olega Cipova vytvárali spolu so žiakmi tejto triedy jednoduché i zložitejšie dekorácie, ktoré si sami vymysleli. Spolupráca bola veľmi otvorená a príjemná. Jej výsledkom boli malé umelecko-úžitkové dielka, ktoré prispejú k dôstojnému pripomenutiu si padlých v čase sviatku Pamiatky zosnulých.

Touto vydarenou akciou boli všetci, no predovšetkým obyvateľky útulku nadšené. Dôvodom je nielen profesionálne odborné vedenie, ale i skutočnosť, že pracovali v inom, pre nich nezvyklom a podnetnom prostredí. Zo ZUŠ odchádzali s prísľubom, že v budúcnosti sa ešte môžu tešiť na podobné kreatívne akcie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri