Spoločná opekačka škôlkárov a seniorov25. 10. 2012 08:04

Dňa 18.10.2012 Materská škola na Nábr. sv. Cyrila zrealizovala príjemné popoludnie z príležitosti Mesiaca úcty k starším. MŠ pozvala rodičov, ale hlavne starých rodičov do areálu školského dvora, kde ich deti a vnúčatá prekvapili kytičkou, ktorú uvili z piesní a tancov. Po krátkom hudobnom programe  detí poďakovala starým rodičom aj pani riaditeľka, za ich čas, ústretovosť, pochopenie, ale i spoluprácu a popriala im veľa zdravia, energie a elánu pri hrách s malými výmyselníkmi.

Po oficiálnej časti nasledovala ochutnávka koláčov, zákuskov, ktoré zabezpečili rodičia a na pripravených ohniskách sa začala opekať slaninka a špekáčiky. Vôňa a dobrá nálada sa šírila po celom školskom dvore. Aj deti si prišli na svoje na pripravených prekážkových dráhach, hrách s loptami, či v tanečných improvizáciách na hudbu. Bolo to príjemné popoludnie v atmosfére zábavy, smiechu, radosti a čarovných stretnutí.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri