Spievajže si, spievajLorem ipsum dolor sit amet 11. 11. 2015 15:22

Pod týmto názvom sa 5.11.2015 uskutočnilo v spoločenskej miestnosti Materskej školy Malonecpalská Ul. v Prievidzi hudobné predstavenie tradičnej ľudovej kultúry.

Manželia Hlbockí, bývalí členovia folklórneho umeleckého telesa SĽUK, oboznámili deti s ľudovými tradíciami z rôznych kútov Slovenska. Predstavili sa im kroji, ukázali niektoré ľudové hračky, zaspievali rôzne druhy ľudových piesní a zahrali na mnohých hudobných ľudových nástrojoch - na píšťaľkách, fujare, husliach, gajdách, drumbli, ozembuchu, ninere... Deti sa aj aktívne zapojili do predstavenia spevom známych ľudových piesní a účasťou na imitácii kolísania dieťatka na poli a svadobného obradu - pri odčepčení nevesty.

Predstavenie bolo zaujímavou ukážkou folklórnych zvykov a podporilo zámer našej materskej školy rozvíjať u detí záujem o ľudovú kultúru, zvyky a tradície.

Autor: Mirka Dašková


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri