Spanilá jazda veteránovLorem ipsum dolor sit amet 24. 5. 2018 09:04

Tunajší Klub historických vozidiel Bojnice organizuje podujatie Spanilá jazda veteránov 2018. ktorá sa uskutoční dňa 2.6.2018.

Spanilá jazda sa štartuje v Bojniciach z námestia smerom na Kanianku a ďalej bude prechádzať obcami Lazany, Nedožery-Brezany, Prievidza, Nováky, Zemianske Kostoľany (prestávka cca 1,5 hodiny – prehliadka kaštieľa). Pokračovanie smer Partizánske. Partizánske prejazd cez Šípok smer centrum okolo námestia SNP s výjazdom na Hrnčírikovu ul. cez ul. Jesenského smerom na Gen. Svobodu cez železničný prejazd smer Malé Bielice kúpele. V kúpeľoch v Malých Bieliciach v reštaurácií obed. Po obede pokračovanie smer Veľké Bielice a pokračovanie ďalej do Skačian. Skačany prestávka – program. Po skončení programu pokračovanie smer Hradište, Dolné Vestenice, odbočka Majer smer Nitrianske Rudno, Šútovce, cieľ Kúpele Bojnice – areál cca maximálne do 17.00 hod.
V kolóne by malo byť cca 50 historických vozidiel, a začiatok a koniec kolóny bude označený doprovodom vozidiel Zboru národnej bezpečnosti.Trasa doprovodu veteránov

9:00 ŠTART Bojnice námestie
Smer Kanianka
 Bojnice zrkadlo  Kanianka (Mestská polícia) 9:01
 od nemocnice  Smer Kanianka (Mestská polícia) 9:02
 Lazany/Poruba  Nedožery-Brezany 9:12
 Nedožery-Brezany/hlavná cesta  Prievidza 9:15
 Prievidza/Nedožerská cesta  Necpalská cesta 9:20
 Prievidza/Necpalská cesta  tunel Matice slovenskej 9:21
 Prievidza/ Matice slovenskej  Nadjazdová (smer Nováky) 9:22
 Nováky  zjazd z I./9 do Novák 9:35
 Zemianske Kostoľany/ 4. apríla  Ľ.Štúra 10:00
 Zemianske Kostoľany/ Ľ.Štúra  Komenského (parkovanie) 10:00
STOP Zemianske Kostoľany – prehliadka kaštieľa

11:30 ŠTART Zemianske Kostoľany

 výjazd vľavo z ul. Komenského  Partizánska 11:30
 Partizánska  4. apríla vpravo (smer Partizánske) 11:30
 Malé Uherce/Uherecká cesta  Malinovského (smer Šípok) 11:45
 Partizánske/ nám. SNP  Jesenského 11:49
 Partizánske/Jesenského  Hrnčírikova 11:50
 Partizánske/Hrnčírikova  Gen. Svobodu 11:51
 Partizánske/Gen. Svobodu  smer Veľké Bielice cez železničný prejazd
 Partizánske/ Gen. Svobodu Mostová 11:54
 Malé Bielice/ Hlavná  Kúpeľná 12:00
STOP Termály Malé Bielice – obed

13:30 ŠTART Termály  Veľké Bielice

 Malé Bielice/ Kúpeľná  Hlavná (smer Veľké Bielice) 13:30
 Veľké Bielice/ Mostová  Bielická (smer Hradište) 13:31
 II./579  III./1765 (smer Skačany) 13:39
 Skačany/ rázcestie za mostom vpravo  námestie pred OcÚ 13:41
STOP Skačany námestie - občerstvenie

15:00 ŠTART Skačany  späť na II./579

 výjazd Skačany  II./579 vpravo (smer Hradište) 15:02
 Hradište/ Hlavná  Trenčianska vpravo (smer Nováky) 15:07
 Majer/ I./9  II./574 vľavo (smer Nitrianske Rudno)15:20
 Nitrianske Rudno/ Hlavná  III./1774 vpravo (smer Bojnice) 15:28
 Bojnice/ vjazd na platené parkovisko  smer areál kúpeľov 15:50


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri