Sociálno-integračné centrum v nových priestorochLorem ipsum dolor sit amet 9. 10. 2013 15:14

Dňa 2.10.2013 o 10.00 hod. boli slávnostne  odovzdané za účasti primátorky mesta JUDr. Kataríny Macháčkovej a prednostu MsÚ MVDr. Norberta Turanoviča nové priestory Sociálno-integračného centra v budove Priemstavu na III. poschodí, kde sú združené  základné organizácie, občianske združenia so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, ktoré sídlili v objekte  MŠ na Ul. Š. Závodníka.

Z dôvodu zlého technického stavu objektu bolo mesto nútené presťahovať tieto organizácie do nových priestorov na Hviezdoslavovej ulici. Celkové náklady na zrekonštruovanie priestorov boli vo výške 16 tis. Eur, ktoré boli použité napr. na vymaľovanie priestorov, prerobenie sociálnych zariadení, výmenu podlahovej krytiny, nátery dverí .
Primátorka mesta na zlepšenie kvality činnosti jednotlivých organizácii poskytla televíznu plazmu a DVD prehrávač. 
Takto mesto pomohlo vytvoriť príjemné prostredie na spoločenskú, kultúrnu a vzdelávaciu činnosť 11 organizáciám  so starostlivosťou o hendicapované osoby.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri