SOBOTY NA ÚRADE BEZ EFEKTU10. 8. 2011 07:50

Mestská rada sa dňa 9.augusta zaoberala o. i. aj využitím služby, ktorú mesto poskytovalo obyvateľom počas  dní pracovného voľna.

Obyvatelia mali možnosť vybaviť si každú sobotu v KLIENTSKOM CENTRE o.i. overenie písomností, či zaplatiť miestne dane a poplatky.

Pretože túto službu  mimo obdobia platenia miestnych daní a poplatkov  ( máj – jún ) využívalo stále menej obyvateľov, stala sa neefektívnou a finančne nákladnou pre mesto. Preto vedenie mesta z racionalizačných dôvodov rozhodlo o dočasnom  ukončení tejto služby.

Oznamujeme preto obyvateľom, že počnúc dňom 15. augusta 2011 nebude mať Mestský úrad v Prievidzi otvorené „klientske centrum“ počas sobôt.

Opätovné otvorenie KLIENTSKEHO CENTRA  počas obdobia platenia miestnych daní a poplatkov ( máj – jún 2012 ) bude s dostatočným časovým predstihom oznámené na internetovej stránke mesta a v dostupných médiách.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri