So stratenou vecou sa nemusíte hneď rozlúčiť16. 9. 2013 08:33

Na internetovej stránke prievidzskej mestskej polície môžu obyvatelia nájsť zoznam nájdených a uložených vecí, ktoré sa našli v meste Prievidza. Táto služba pomáha nájsť to, čo ľudia stratia.

V sekcii „Straty a nálezy“ môžu obyvatelia nájsť prehľadný zoznam vecí, ktoré boli prinesené na stredisko MsP aj s dátumom a lokalitou, kde boli nájdené. Často ide o hodnotné veci akými sú napríklad mobilné telefóny, šperky z farebných kovov, stratené peňaženky a kľúče, ktorých strata určite spôsobí majiteľom značné problémy.

V prípade, že obyvatelia rozpoznajú svoju vec v zozname strát a nálezov, stačí ak sa prihlásia na stredisku mestskej polície na Ul. K. Novackého. Rovnako môžu obyvatelia postupovať aj v prípade straty alebo nálezu rozličných vecí. Pri evidencii stratených vecí nerozhoduje ich význam alebo hodnota. Dôležité je nájsť majiteľa stratených vecí.

"Chcel by som vyzdvihnúť Prievidžanov, že aj v dnešnej dobe sa nájdu poctiví ľudia, ktorí nám ohlásia stratu takýchto vecí, aj keď by si ich mohli nechať pre vlastné obohatenie, ako sú napríklad peniaze, " zdôraznil náčelník Mestskej polície Ľubomír Pomajbo.

V súčasnosti je mesto zapojené aj do projektu Nalezisko.sk, kde samotní nálezcovia môžu pridávať na webový portál oznamy o stratených a nájdených veciach. Ľudia využívajú túto stránku často aj v prípade strát domácich miláčikov, ktorým chcú čo najskôr  vrátiť ich domov. Straty a nálezy na území mesta Prievidza sa nachádzajú TU


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri