Slovenský sokolský zlet v GajarochLorem ipsum dolor sit amet 8. 9. 2017 13:09

Spolu 16 členiek Olympie pri Olympijskom klube Prievidza vzorne reprezentovalo naše mesto pod vedením cvičiteľky Jitky Hejtmánkovej na Slovenskom sokolskom zlete.

Prezentovali sa v celoslovenskej hromadnej skladbe „My spolu“,v ktorej je spoluautorkou je tiež cvičiteľka Jitka Hejtmánková , táto skladba bude predvedená na Sokolskom zlete v Prahe v roku 2018  budú v nej cvičiť spolu cvičenky a cvičenci zo Slovenska Čiech a Moravy/preto ten názov „My spolu“

Táto hromadná skladba bola odmenená búrlivým potleskom.
Ďalej sa prezentovali s dvomi pódiovými skladbami autorky Jitky Hejtmánkovej,“Fantázia na červeno“ a „Roztancované okamihy“,ktoré boli takisto odmenené búrlivým potleskom.

Na tomto úžasnom športovom podujatí sa prezentovali aj cvičenky  a cvičenci z Českej republiky v troch hromadných skladbách.
Naša Olympia opäť nesklamala a bola opäť stredobodom pozornosti nielen svojim elegantným cvičením ale aj spoločným oblečením  a spoločenským vystupovaním.

Od septembra sa bude Olympia pripravovať na účasť na Sokolskom zlete v Prahe a na celosvetovom Age festivale v taliaskom  meste Pessaro a samozrejme na ďalšie športové podujatia v rámci mesta a Slovenska.

Text: Jitka Hejtmánková, cvičiteľka a predsedníčka Olympie


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri