Slovenský deň nepočujúcich v Prievidzi19. 9. 2012 15:25

Slovenský zväz nepočujúcich pozýva širokú verejnosť na Slovenský deň nepočujúcich v Prievidzi dňa 22. septembra 2012. Hlavnou aktivitou je Tichý pochod so začiatkom o 17:00 pri zimnom štadióne.

Celoštátne oslavy Medzinárodného dňa nepočujúcich sa konajú každý rok v inom meste Slovenska. V roku 2012 má právo usporiadať tento najväčší sviatok nepočujúcich na Slovensku z poverenia Slovenského zväzu nepočujúcich Prievidzský spolok nepočujúcich. Ich hlavná časť, Tichý pochod, sa uskutoční v sobotu 22. septembra.

 
 „Naše aktivity počas Slovenského dňa nepočujúcich majú upozorniť verejnosť na prítomnosť nepočujúcich občanov, ktorí žijú v našej Slovenskej republike. Chceme, aby sa verejnosť dozvedela o nás a o problémoch, s ktorými sa stretávame v bežnom život a zvýšilo sa tým povedomie o našej kultúre, zvykoch, tradíciách a jazyku v našej komunite nepočujúcich,“ uviedol predseda Slovenského zväzu nepočujúcich Ladislav Svíčka.
 
Je potvrdené, že nepočujúcim, ktorí sa pravidelne zúčastňujú tohto programu, pomáha rozvíjať ich osobnosť, sú sociálne vyspelejší a vedia lepšie riešiť rôzne situácie v bežnom živote. Zároveň sa posilňuje schopnosť rozvíjať aktivity a služby pre nepočujúcich na lokálnej úrovni až po celoštátnu úroveň. Takisto platí naopak, že verejnosť bude spokojná, ak bude viac rozumieť nášmu životu, ovládať slovenský posunkový jazyk a bude mať radosť z možnosti zapájať sa či zúčastňovať na aktivitách v kultúre komunity nepočujúcich.
 
Tichý pochod
V rámci programu Medzinárodného dňa nepočujúcich sa uskutoční aj kľúčový bod v smere k predstaviteľom štátu, ale i samosprávy. Je to „Tichý pochod“, ktorý svojim názvom symbolizuje náš život v svete ticha. Vyvrcholením pochodu je odovzdanie aktualizovaného dokumentu „Deklarácia potrieb nepočujúcich“, ktorá je zostavená na základe uplatňovania ľudských práv v zmysle dokumentu OSN „Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím“ a jeho opčného protokolu, ktorých signatármi je i Slovenská republika a od roku 2010 je nimi aj viazaná.

Predbežný časový harmonogram (sobota 22.9.2012):

17.00 - Krátky príhovor pred účastníkmi pochodu na parkovisku pri Zimnom štadióne
17.10 hod. ŠTART TICHÉHO POCHODU od Zimného štadióna
17. 25 hod. – príchod pred slávnostné pódium pri Dome kultúry
17.25 - 17. 30 hod. príchod účastníkov, príhovory hostí
17:45 – tlačová beseda

Pozývame Vás týmto na stretnutie s nepočujúcimi účastníkmi pochodu, kde na jeho záver má byť spomenutá Deklarácia odovzdaná predstaviteľom štátnej správy. Následne by sa mala uskutočniť krátka tlačová konferencia k tejto problematike potrieb nepočujúcich spojená s malou recepciou účastníkov a nakoniec si Vás dovoľujeme pozvať na veľký spoločenský večer - kde by ste naživo mohli byť účastníkmi atmosféry kultúrneho večera nepočujúcich a neformálne sa zoznámiť s predstaviteľmi komunity nepočujúcich a ich názormi, či návrhmi na riešenie niektorých otázok.

Pôvod tejto najväčšej akcie nepočujúcich na Slovensku siaha do dávnej minulosti, kde po vzniku Svetovej federácie nepočujúcich v Ríme (Taliansko, 23.9.1951) sa od roku 1958 začali konať slávnostné akcie pre verejnosť, aby si táto uvedomila, že sú aj nepočujúci súčasťou celosvetovej spoločnosti. Akcie na celom svete sú známe ako oslavy Medzinárodného dňa nepočujúcich. Konajú sa každoročne v septembri, tohto roku na Slovensku budú 21. - 22. septembra 2012 v Prievidzi.
 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri