Slovenský červený kríž v Prievidzi otvára kurz opatrovania detíLorem ipsum dolor sit amet 26. 2. 2018 14:28

Novoakreditovaný Kurz opatrovania detí sa otvára v termíne od 5 marca do 29. marca 2018.

Cena za 226 hodinový kurz je pre samoplatcov 350,00 €, alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi pre evidovaných nezamestnaných.

Kurz je zameraný na starostlivosť o deti do 3 rokov,  resp. o deti s nepriaznivým zdravotným stavom do 6 rokov.
Kurz je rozdelený na časť:teoretickú (pedogogickú a zdravotnícku) a praktickú.

Pre koho je kurz určený :

-nepedagogickí zamestnanci, ktorí pracujú v predškolských zariadeniach
-opatrovateľky detí, ktoré si chcú založiť na opatrovanie detí živnosť na podnikanie
-hracie centrá pre detí a pod.
-študenti po skončení strednej školy, ktorí chcú pracovať v zahraničí ako opatrovatelia detí
-mamičky, starí rodičia a široká verejnosť, všetci tí, ktorí majú záujem rozšíriť si vedomosti a vzdelávať sa

Informácie o kurze osobne na adrese :
Slovenský Červený kríž,
Staničná č.2, Prievidza,
tel. č.:  046 / 542 28 19, 0903 558 925
e – mail: prievidza@redcross.sk


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri