Slovenský červený kríž otvára ový kurz opatrovania detíLorem ipsum dolor sit amet 7. 6. 2017 13:35

Slovenský Červený kríž v Prievidzi otvára novoakreditovaný Kurz opatrovanai detí od 04. septembra do 06. októbra 2017.

Cena za 226 hodinový kurz je pre samoplatcov 350,00 €, alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi pre evidovaných nezamestnaných.

Kurz je zameraný na starostlivosť o deti do 3 rokov, resp. o deti s nepriaznivým zdravotným stavom do 6 rokov.
Kurz je rozdelený na časť: teoretickú (pedogogickú a zdravotnícku) a praktickú.

Pre koho je kurz určený :

-nepedagogickí zamestnanci, ktorí pracujú v predškolských zariadeniach
-nekvalifikované opatrovateľky detí, ktoré si chcú založiť na opatrovanie detí živnosť na podnikanie
-hracie centrá pre detí a pod.
-študenti po skončení strednej školy, ktorí chcú pracovať v zahraničí ako opatrovatelia detí
-mamičky, starí rodičia a široká verejnosť, všetci tí, ktorí majú záujem rozšíriť si vedomosti a vzdelávať sa


Informácie :
osobne na adrese : Slovenský Červený kríž,Staničná č.2, Prievidza,
tel. č. : 046 / 542 28 19, 0903 558 925
e – mail :prievidza@redcross.sk


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri