Slovenský Červený kríž otvára opatrovateľský kurzLorem ipsum dolor sit amet 20. 7. 2016 08:23

Slovenský Červený kríž v Prievidzi otvára Opatrovateľský kurz v termíne od  25. augusta – 30. septembra  2016.


Cena za 226 hodinový kurz je 280 €,alebo možnosť preplatenia UPSVaR v Prievidzi pre evidovaných nezamestnaných.
V cene je odborná literatúra a samozrejmosťou je odborná prax.

Ponúkame výučbu nemeckého jazyka,úradný preklad dokumentov.

Informácie :
osobne na adrese :
Slovenský Červený kríž,
Staničná č.2, Prievidza

tel. č.: 046 / 542 28 19, 0903 558 925
e – mail: prievidza@redcross.sk


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri