Slovenský Červený kríž otvára opatrovateľský kurzLorem ipsum dolor sit amet 12. 1. 2017 15:31

Slovenský Červený kríž v Prievidzi otvára od 23. januára do 27. februára 2017.

Cena za 226 hodinový kurz je 280 eur. Evidovaní nezamestnaní si môžu kurz preplatiť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Zaplatiť je možné aj na dve splátky. V cene je odborná literatúra a odborná prax.


Informácie: Slovenský Červený kríž, Staničná č.2, Prievidza
tel. č.: 046 542 28 19 a 0903 558 925
e-mail: prievidza@redcross.sk


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri