Slovenský Červený kríž otvára opatrovateľský kurz19. 4. 2015 21:07

Slovenský Červený kríž v Prievidzi otvára od 25. mája do 30 júna 2015 opatrovateľský kurz.

Cena za 226 hodinový kurz je 280 eur. Evidovaní nezamestnaní si môžu kurz preplatiť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Zaplatiť je možné aj na dve splátky. V cene je odborná literatúra a odborná prax.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza, ponúka aj výučbu nemeckého jazyka a úradný preklad dokumentov.

Informácie: Slovenský Červený kríž, Staničná č.2, Prievidza
tel. č.: 046 542 28 19 a 0903 558 925
e-mail: prievidza@redcross.sk


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri