Slovenský Červený kríž otvára opatrovateľský kurzLorem ipsum dolor sit amet 30. 9. 2016 08:16

Slovenský Červený kríž v Prievidzi otvára Opatrovateľský kurz v termíne od 26. októbra do 28. novembra 2016.

Cena za 226 hodinový kurz je 280 €. V cene je odborná literatúra a samozrejmosťou je odborná prax.

Ponúkame aj výučbu nemeckého jazyka a úradný preklad dokumentov.

Informácie:
osobne na adrese:
Slovenský Červený kríž,
Staničná č.2, Prievidza
tel. č.: 046 542 28 19, 0903 558 925
e-mail: prievidza@redcross.sk


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri