Slovenské elektrárne podporia rekonštrukciu ZŠLorem ipsum dolor sit amet 5. 12. 2012 14:43

Havarijný stav niektorých škôl je dlhodobým problémom väčšiny samospráv. Z toho dôvodu je pre nás výbornou správou, že v meste Prievidza dôjde k rekonštrukcii Základnej školy na Malonecpalskej ulici. Táto oprava sa uskutoční vďaka nadácii Pontis, prostredníctvom ktorej Slovenské elektrárne finančne podporujú projekty z rôznych oblastí. Táto spolupráca sa zrodila vďaka projektu darca.sk, ktorý ma za cieľ spájať firmy s komunitou.

Slovenské elektrárne podporia rekonštrukciu ZŠ Malonecpalskej v Prievidzi celkovou sumou 9 500 EUR. Táto štedrá podpora bude použitá hlavne na výmenu okien spojovacieho pavilónu, ktorý je v súčasnosti takmer v havarijnom stave. Prevádzkové náklady  na vykurovanie  priestorov sú veľmi vysoké nakoľko dochádza k úniku tepla cez okenné a dverové výplne, ktoré sú taktiež v technicky nevyhovujúcom stave.

Realizácia aktivít projektu je  predpokladom pre dosiahnutie zníženia energetickej náročnosti objektu, a tým sa vytvoria podmienky pre dosiahnutie kvalitného vzdelávacieho procesu a zníženie dopadov na životné prostredie.

Pomoc Slovenských elektrárni prispeje nielen k zvýšeniu kvality vyučovacieho prostredia a pohodlia našich detí, ale k celkovému zníženiu energetickej náročnosti budovy. Peniaze, ktoré sa ušetria vďaka podpore Slovenských elektrárni, môžu byť následne využité na ďalší rozvoj školy.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri