Slovenské elektrárne podporia rekonštrukciu ZŠLorem ipsum dolor sit amet 5. 12. 2012 14:43

Havarijný stav niektorých škôl je dlhodobým problémom väčšiny samospráv. Z toho dôvodu je pre nás výbornou správou, že v meste Prievidza dôjde k rekonštrukcii Základnej školy na Malonecpalskej ulici. Táto oprava sa uskutoční vďaka nadácii Pontis, prostredníctvom ktorej Slovenské elektrárne finančne podporujú projekty z rôznych oblastí. Táto spolupráca sa zrodila vďaka projektu darca.sk, ktorý ma za cieľ spájať firmy s komunitou.

Slovenské elektrárne podporia rekonštrukciu ZŠ Malonecpalskej v Prievidzi celkovou sumou 9 500 EUR. Táto štedrá podpora bude použitá hlavne na výmenu okien spojovacieho pavilónu, ktorý je v súčasnosti takmer v havarijnom stave. Prevádzkové náklady  na vykurovanie  priestorov sú veľmi vysoké nakoľko dochádza k úniku tepla cez okenné a dverové výplne, ktoré sú taktiež v technicky nevyhovujúcom stave.

Realizácia aktivít projektu je  predpokladom pre dosiahnutie zníženia energetickej náročnosti objektu, a tým sa vytvoria podmienky pre dosiahnutie kvalitného vzdelávacieho procesu a zníženie dopadov na životné prostredie.

Pomoc Slovenských elektrárni prispeje nielen k zvýšeniu kvality vyučovacieho prostredia a pohodlia našich detí, ale k celkovému zníženiu energetickej náročnosti budovy. Peniaze, ktoré sa ušetria vďaka podpore Slovenských elektrárni, môžu byť následne využité na ďalší rozvoj školy.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri