Slávnostné Sadenie Stromov Slobody26. 10. 2018 08:14

„Bez stromov by nebolo života. Mali by sme ich vnímať ako živé organizmy, ktoré je potrebné úzkostlivo chrániť, rovnako ako demokraciu a slobodu.“
Marta Kubišová, speváčka a disidentka

Nemali by sme zabúdať na svoje korene. Znie to pateticky, ale je to pravda. To znamená, že by sme nemali zabúdať na našu minulosť. Mali by sme byť schopní ju reflektovať aj do našej spoločnej súčasnosti. Aj preto sme sa rozhodli pokračovať v dávnej tradícii a zasadiť pri príležitosti 100 rokov od vzniku ČSR Stromy slobody aj u nás. 

Stromy slobody symbolizujú vznik Československej republiky a v rokoch 1918 a 1919 ich ľudia vysadili tisíce. Do výsadby sa zapojili starostovia, žiaci, členovia miestnych spolkov. Stromy boli ovešané stuhami, domy zástavkami, spievala sa hymna, ku koreňom sa ukladali pamätné listy.
Sadili sa aj v neskorších rokoch (1928, 1945, 1968) vždy, keď si ľudia chceli pripomenúť a osláviť význam slobody a demokracie. Sme presvedčení, že to je potrebné zdôrazniť aj dnes. Aj preto organizujeme pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej  republiky vysadenie Stromov slobody v Sebedraží, obci, kde bývame, v areáli základnej školy na Mariánskej ulici a na námestí Slobody v Prievidzi.


Na historické udalosti zvykneme zabúdať a časom môže ich odkaz úplne vymiznúť. Stromy slobody sú súčasťou kolektívnej pamäte, ktorá dotvára aj našu osobnú identitu. Úlohou stromov slobody je udržať historické udalosti živé v pamäti aj pre tých, ktorí ich sami nezažili. Najstaršie z nich oslávia v októbri 100 rokov. Pripomínajú nám cestu slobody, humanizmu a demokracie, na ktorú sa naši predkovia v októbri 1918 vydali. 
 
Poďme spoločne zasadiť ďalšie stromy slobody ako odkaz pre nás všetkých a budúce generácie. Pozývame vás „byť pri tom“: zasadíme lipu, vložíme k jej koreňom „niečo na pamiatku do budúcnosti“, pripojíme pár slov, uviažeme  trikolóru, vypočujeme si piesne, prečítame odkazy známych ľudí, pozrieme si videá, potešíme sa nad výtvormi žiakov ZUŠ. Pripojte sa aj vy, ste vítaní.

V mene všetkých spoluorganizátorov podujatí vás pozýva občianske združenie Berkat Slovensko.

Zoznam akcií, ktorými si pripomenieme  sté výročie vzniku ČSR:
Sadenie Stromov slobody 
- Sebedražie, sobota 27.10. 2018 o 10,00hod park pred Jednotou, 
- ZŠ Mariánska, pondelok 29.10.2018  o 10,00hod  v rámci špeciálneho dňa venovaného vzniku ČSR
- Námestie Slobody Prievidza, pondelok 29.10.2018 o 16,00hod
Premietanie filmu: 
Svet podľa Daliborka, dokument Víta Klusáka, utorok 30.10.2018 o 17,30hod v ART Pointe.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri