Slávnostné prijatie úspešných žiakov a škôl19. 6. 2012 13:26

Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková 14. júna 2012 v obradnej sále mestského úradu prijala úspešných žiakov základných škôl a ocenila úspešné školské družstvá a jednotlivcov za úspechy v športových aktivitách.

„Vedomosťami, talentom, cieľavedomosťou a vôľou  ste najlepší vo svojich triedach i školách. Máte dary, ktoré sa môžu zaskvieť v plnej kráse len vtedy, keď z nich budú mať úžitok aj iní. Využívam naše stretnutie  k tomu, aby som Vás  požiadala  o ich  hojné rozdávanie najmä svojim slabším spolužiakom.  Pomáhajte im  a povzbudzujte ich, nech  i s Vašou pomocou dosahujú lepšie študijné výsledky,“ uviedla vo svojom príhovore primátorka.

Všetkým oceneným blahoželáme a prajeme veľa zdravia, šťastia, múdrosti a ďalších úspechov!

Úspešní žiaci základných škôl:

- ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA  LADISLAVA STANČEKA - Simon Hollý, Kristína Fábryová, Alexandra Komáromiová, Tamara Michalcová, Samuel Michalec,
- I. ZŠ SAMA CHALUPKU - Michaela Kríková
- ZŠ MARIÁNSKA UL. - Lenka Baranovičová, Marek Sklenka, Michaela Vysočániová, Jakub Straňanek, Janko Šimo, Janko Plachý,  Dario Mikuš, Christián Hausner , Lukáš Vavrinec, Jozef Žigo
- ZŠ UL. ENERGETIKOV - Janka Hanešová, Alexandra Dragašová, Simon Oršula,
- ZŠ UL. P. J. ŠAFÁRIKA - Ľuboš Sobota, Oliver Martinec, Viktória Králinská, Miriam Čavojská, Dária Zubovská, Juraj Kopún
- ZŠ RASTISLAVOVA UL. - Adrián Páleš

Úspešné školské družstvá a jednotlivci vo vyšších kolách športových súťaží:

- ZŠ MALONECPALSKÁ UL. - Miroslav Novák
- ZŠ RASTISLAVOVA UL. - Jaroslav Ertl, Noel Kreuz, Tomáš Pieš, Michal Pammer, Adrián Klement
- ZŠ UL. ENERGETIKOV - Miriam Mihalovičová
- ZŠ UL. P. DOBŠINSKÉHO - Samuel Stovička

Prievidzské základné školy v súťaži o najšportovejšiu školu v šk. roku 2011/2012:

1. miesto - III. ZŠ S. Chalupku
2. miesto - ZŠ Ul. energetikov
3. miesto - ZŠ U. Rastislavova

Podrobné informácie o úspechoch žiakov a škôl: ico_pdf_46


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri