Slávnostné prijatie účastníkov Dní detskej knihyLorem ipsum dolor sit amet 12. 4. 2013 10:20

Zástupca primátorky slávnostne prijal literárnych umelcov, ktorí sa zúčastníli Dní detskej knihy 2013.

Počas uplynulých dní sa Prievidza premenila na stredisko destkej literatúry.V dňoch 9. - 11. apríla prebiehali besedy detí so známmymi osobnosťami z literárneho prostredia, v snahe priblížiť čoraz viac odsúvané čaro detskej knihy.

Súčasťou trojdňového podujatia bolo aj slávnostné prijatie spisovateľov, výtvarníkov, vedcov a podnikateľov z literárneho prostredia v obradnej sieni Mestského domu v Prievidzi.

Zástupca primátorky JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD. vo svojom príhovore vyzdvihol najmä dôležitosť a čaro literatúry v živote každého dieťaťa. "Všetko sa začína v detstve, to je stará pravda a pokiaľ ide o literatúru, platí dvojnásobne. Deti súčasnosti sú vystavené enormnej záťaži a verejnosť je náchylná uveriť predstave, že o čo zložitejší a pestrejší je ich vonkajší život, o to skromnejší majú vnútorný svet. Vy, tvorcovia a podporovatelia tvorby pre deti máte schopnosť ukázať ďalšej generácii detí, že myšlienka sa dá vyjadriť slovom, kresbou, hudbou, že svet je plný krásnych vecí a splniteľných snov."

Za prijatých umelcov vystúpil riaditeľ Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana, ktorý prezradil, že práca v prostredí plnom detí, mu pomáha preniesť sa späť do vlastného detstva.

Všetky zúčatnené osoby z literárneho života vykonali slávnostný zápis do pamätnej knihy Mesta Prievidza:

Július Balco, prozaik, autor kníh pre dospelých i pre deti, redaktor, prekladateľ

Roman Brat, spisovateľ pre dospelých i pre deti, prekladateľ, hispanista, redaktor

Eva Cíferská, vedúca oddelenia knižnej kultúry a sekretariátu slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu

Gabriela Dittelová, autorka kníh pre deti, prekladateľka

Gunilla Ekman, pochádza zo Švédska, pôsobí ako psychoterapeutka, zaoberá sa pôsobením literatúry a čítania na psychický vývin detí

Magdaléna Fazekašová, riaditeľka vydavateľstva Trio Publishing

Marta Hlušíková, spisovateľka pre deti i dospelých, autorka odbornej literatúry stredoškolská pedagogička

Eva Hornišová, bibliografka, redaktorka, prekladateľka.

Tibor Hujdič, propagátor najlepších detských kníh, majiteľ internetového detského kníhkupectva.

Peter Karpinský, píše pre dospelých i pre deti, jazykovedec, vysokoškolský pedagóg, autor divadelných hier a scenárov

Ľubica Kepštová, literárna vedkyňa, spisovateľka pre deti, prekladateľka, redaktorka

Juraj Martiška, výtvarník, ilustrátor

Ján Milčák, spisovateľ pre deti i dospelých, dramatik, scenárista, autor rozhlasových hier

Miroslav Regitko, výtvarník, ilustrátor

Toňa Revajová, píše knihy pre deti, jazyková redaktorka

Paula Sabolová, prozaička a autorka knižiek pre deti

Ivan Szabo, píše literatúru faktu, prózu pre dospelých aj pre deti

Juraj Šebesta, spisovateľ pre dospelých a pre mládeži, prekladateľ a divadelný teoretik

Jana Šimulčíková, venuje sa tvorbe pre deti i dospelých, novinárka, prekladateľka

Peter Tvrdoň, riaditeľ Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana

Timotea Vráblová, literárna vedkyňa, (na Katedre bábkarskej tvorby VŠMÚ v Bratislave prednáša detskú literatúru a psychológiu detského diváka), vedie semináre tvorivého čítania, od roku 2010 pôsobí ako prezidentka Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY)

Daniela Zacharová, výtvarníčka, ilustrátorka, karikaturistka

Všetkým umelcom želáme veľa úspechov a čoraz viac nadšených detských čitateľov!


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri