Slávnostné prijatie jubilantov z Denného centra PílyLorem ipsum dolor sit amet 26. 9. 2013 07:37

Piatok 20. septembra 2013 v obradnej sieni mesta zástupca primátorky  Ľuboš Maxina prijal členov DC Píly, ktorí si v tomto roku pripomínajú významné životné jubileá.

Jesenné obdobie sa už tradične spája s Mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti sa v miernom predstihu uskutočnilo prijatie jubilantov z Denného centra Píly za účasti zástupcu primátorky a poslankyne mestského zastupiteľstva Kataríny Čičmancovej.

V príhovore Ľuboš Maxina ocenil ich prácu pre naše mesto i spoločnosť a do ďalších rokov im poprial veľa zdravia a spokojnosti v kruhu blízkych.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri