Slávnostné podpísanie ŠtatútuLorem ipsum dolor sit amet 7. 11. 2012 14:04

V stredu 7. 11. 2012 sa uskutočnilo Slávnostné podpísanie Štatútu ocenenia najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a funkcionárov športu – Ceny Krištáľového páva a Ceny fair play v okrese Prievidza, ktorý upravuje podmienky vyhlasovania. Ich súčasťou sa stal v posledných rokoch slávnostný akt udeľovania Ceny Krištáľového páva osobám a kolektívom, ktoré výrazne prispeli k reprezentácii a rozvoju telovýchovy a športu. Cena Krištáľového páva je prejavom verejného uznania. Má za cieľ spoločensky a morálne oceniť významné výsledky, aktivity a prínos jednotlivcov a kolektívov na rozvoji telovýchovy a športu v okrese Prievidza.

Vyhlasovanie najúspešnejších v športe sa organizuje v okrese Prievidza od roku 1961. Od roku 1971 na vyhlasovaní participujú všetky mestá okresu Prievidza. Dlhoročný záujem o šport zdôraznila vo svojom  úvodnom príhovore aj primátorka mesta Prievidze JUDr. Katarína Macháčková „Keby sme pátrali v histórii, odkedy sa človek zaoberá športom, museli by sme sa dostať až na začiatok jeho existencie. On si určite v tom čase ešte neuvedomoval, že pri určitých pohyboch a úkonoch ide o nejakú športovú disciplínu. Tak, ako sa rozvíjal človek, rozvíjal sa aj šport.“
Snaha športovcov a ich trénerov si bezpochyby zaslúži uznanie. Vychádzajúc z tradícii a historických súvislostí organizuje od svojho vzniku Olympijský klub Prievidza na základe dlhoročnej spoluprác s mestami Prievidza, Handlová, Bojnice a Nováky „Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a funkcionárov športu a Ceny fair play“.
Ich súčasťou sa stal v posledných rokoch slávnostný akt udeľovania Ceny Krištáľového páva osobám a kolektívom, ktoré výrazne prispeli k reprezentácii a rozvoju telovýchovy a športu. Cena Krištáľového páva je prejavom verejného uznania. Má za cieľ spoločensky a morálne oceniť významné výsledky, aktivity a prínos jednotlivcov a kolektívov na rozvoji telovýchovy a športu v okrese Prievidza.
Primátorka mesta Prievidza taktiež poďakovala za možnosť udelenia ocenení, ktoré vzdávajú hold úsiliu našich športovcov. AKo uviedla, „možno si nikto z nás v tejto chvíli neuvedomuje závažnosť tejto chvíle, ale som presvedčená, že dnešným dňom začíname písať osobitnú kapitolu v dejinách športového hnutia v našom okrese. Ďakujem výkonnému výboru Olympijského klubu Prievidza, že sa chopil tejto iniciatívy a vytvoril aj legislatívne podmienky na ocenenie najúspešnejších v športe. Dnešné spoločné podpísanie Štatútu vyhlasovania najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a funkcionárov športu – Ceny Krištáľového páva a Ceny fair playv okrese Prievidza sa určite zapíše do kroník."


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri